ELi poliitikakujundajad: Euroopa Liit ei saa tehisintellekti arendamisel unustada oma väärtusi

Esimesel sidusrühmade tehisintellektialasel tippkohtumisel, mille korraldasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjon 18. juunil Brüsselis, rõhutati, et EL peab tagama tehisintellekti ohutuse, erapooletuse ja kooskõla Euroopa väärtustega.

„Tehisintellekt on tehnoloogia, mis ei pea meie üle võimust võtma ega meid endale allutama,“ ütles komitee temaatilise uurimisrühma „Tehisintellekt“ esimees Catelijne Muller ja lisas, et ka edaspidi peavad tehisintellekti juhtima inimesed. 

Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel käsitles komisjoni pingutusi alustamaks kooskõlastatud tegutsemist tehisintellekti valdkonnas ja nimetas seda „tähtsaks poliitiliseks prioriteediks“. Komisjoni eesmärk on koondada 20 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid 2020. aastaks ja 20 miljardit eurot aastas järgneval kümnendil.

Euroopa Parlamendi tehisintellekti teema raportöör Mady Delvaux juhtis tähelepanu juurdepääsu probleemile. Ta ütles, et Euroopa peab edukalt jagama tehisintellekti abil loodud jõukust.

Tehisintellekt on komitee praeguse eestseisuse üks peamisi poliitilisi prioriteete. Nagu rõhutas ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsiooni esimees Ariane Rodert, koostab komitee praegu kaht uut tehisintellekti teemalist arvamust. (ia)