Digiajastu käsiraamatut ei ole veel kirjutatud, kuid Euroopa vajab tegevuskava

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutas 11.–13. juunil Bonnis toimunud Deutsche Welle ülemaailmsel meediafoorumil digiteerimist ja ebavõrdsust

Deutsche Welle korraldatud ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee osalusel toimunud 11. ülemaailmse meediafoorumi põhiteema oli ülemaailmne ebavõrdsus. Komitee korraldas paneelarutelu, milles uuriti, kuidas võib digiteerimine ja neljas tööstusrevolutsioon vähendada või suurendada vaesust ja ebavõrdsust maailmas.

Arvuka kuulajaskonna ees toimunud paneelarutelus osalesid komitee liige ja täisajaga ametiühinguliige Peter Schmidt, Humboldti Interneti- ja Ühiskonnauuringute Instituudi külalisuurija professor Ayad Al-Ani, Cambridge’i Ülikooli geograafiateaduskonna doktoriõppejärgse uurimistöö tegija Judith Schleicher ning ajakirjanik ja ajakirja Cafebabel väljaandja Alexander Damiano Ricci. Kaasa rääkisid ka kaks silmapaistvat kõnelejat – komitee liikmed Brendan Burns ja Baiba Miltoviča.

Arutelus osalejad käsitlesid muu hulgas põhjalikke ja ulatuslikke muutusi, mille on toonud kaasa platvormimajanduse tõus ja selle tagajärjed demokraatiale ja heaolule kogu maailmas. Arutati ka ametiühingute osatähtsust ärimaailmas, kus soodustatakse üha enam paindlikke tööhõive vorme, ning uuriti vaesuse ja looduskeskkonna seost. Lisateavet arutelu kohta saab komitee veebisaidilt. (sma)