You are here

Gonçalo Lobo Xavier – teabevahetuse eest vastutav asepresident

  • Portugali suurima tööstusharu ehk metallurgiatööstuse, masinaehituse ja samalaadsete tööstusettevõtjate keskliidu (AIMMAP) juhatuse rahvusvaheliste suhete ja teabevahetuse eest vastutav nõunik alates 2013. aastast
  • VKEde uuendustegevuse ja programmi „Horisont 2020“ riskirahastamise eest vastutav Portugali esindaja alates 2013. aasta veebruarist
  • Portugali Tööstusliidu (CIP) määratud BusinessEurope’i teadusuuringute ja tehnoloogilise innovatsiooni töörühma liige alates 2007. aastast
  • CIP määratud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees tööandjate rühma liige alates 2011. aastast, peamised pädevusvaldkonnad: tööhõive, sotsiaalküsimused, siseturg, tööstus, teadus- ja arendustegevus ning innovatsiooni küsimused
  • Portugali tehnoloogiakeskuste võrgustiku (RECET) tegevdirektor 2002.–2012. aastal, peamised pädevusvaldkonnad: teadus- ja arendustegevuse ning peamiselt Hispaaniast, Prantsusmaalt ja teistest ELi liikmesriikidest pärit partneritega teostatud rahvusvaheliste projektide juhtimine
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee juurde moodustatud strateegia „Euroopa 2020“ juhtkomitee aseesimees 2013–2015
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident 2015–2018

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees oli Gonçalo Lobo Xavier arvukate, muu hulgas järgmistel teemadel koostatud arvamuste raportöör: „2015. aasta majanduskasvu analüüs“, „Tööstuse muutused Euroopa pakendamissektoris“, „Tegevuskava „Ettevõtlus 2020““ ja „Avatud haridusruum“.

Täielik erialane profiil LinkedInis