Christa Schwengi presidendiaja prioriteedid

This page is also available in

Visioon tugevamast ja vastupidavamast COVID-19 järgsest Euroopast

Euroopa Liit peaks olema majanduslikult heal järjel, sotsiaalselt kaasav ja keskkonnasäästlik. See peaks võimaldama kogu kodanikuühiskonnale usaldusväärseid tingimusi, et areneda ja elada avatud väärtuspõhises demokraatias. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee keskendub sellele, et toetada kodanikuühiskonna osalejate aktiivset panust sellesse üldisesse Euroopa visiooni ja pakkuda poliitikakujundajatele väärtuslikku asjatundmust, eesmärgiga muuta Euroopa kaasavamaks ja poliitika tulemuslikumaks ning siduda see paremini majandusliku, sotsiaalse ja kodanikuühiskonna olukorraga kohapeal.

Algav ametiaeg kulgeb COVID-19 märgi all ning kahjuks ebakindlal, majanduslikult ja sotsiaalselt raskel ajal, mil ettevõtjatel on keeruline püsima jääda ja töötajad kaotavad töö. Kuni vaktsiin ei ole kättesaadav ja laialdaselt kasutusel, jäävad endiselt meie „uueks normaalsuseks“ suhtlemisdistantsi hoidmine, maskikandmine, hübriid- või kaugkoosolekud ja peatatud ettevõtlustegevus.

Praeguses olukorras on rohkem kui kunagi varem tarvis ühendada jõud, kujundada visioon tugevamast COVID-19 järgsest Euroopast ja anda endast parim tagamaks, et meie komitee panustab jõuliselt Euroopa taastumisse ja tulevasse vastupidavusse. See peab käima käsikäes ühendatuma, tulemuslikuma ja kõrgelt hinnatud komitee ülesehitamisega.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities