Elulugu

This page is also available in

rEUnaissance - Jätkusuutliku Euroopa nimel

Luca Jahier valiti 18. aprillil 2018 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendiks. Tema ametiaeg kestab kaks ja pool aastat kuni 2020. oktoobrini. Ta on olnud komitee liige alates 2002. aastast, tegeledes põhjalikult Euroopa Liidu sotsiaal- ja ühtekuuluvuspoliitika ning rahvusvaheliste küsimustega.

2004. aasta septembris valiti ta komitee tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni aseesimeheks.

2006. aasta oktoobris valiti ta III rühma aseesimeheks ja komitee juhatuse liikme kohale kaheks aastaks, samuti ELi ja Türgi ning ELi ja Horvaatia ühise nõuandekomitee liikmeks.

Alates 2008. aasta oktoobrist kuni 2010. aastani oli ta AKV ja ELi järelevalvekomitee esimees ja alalise uurimisrühma „Sisseränne ja integratsioon“ esimees.

2011. aasta oktoobris sai temast Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee III rühma esimees ning ta valiti samale ametikohale tagasi nii 2013. jaanuaris kui ka 2015. aasta oktoobris. Selles ametis oli ta ka komitee juhatuse liige. Tema kolme ametiaja jooksul korraldas III rühm üheksa uuringut ning pidas 17 ELi riigis 42 konverentsi, millest võtsid osa tuhanded inimesed, lisaks toimus lugematu arvu koosolekuid Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

III rühm esitas ta ühehäälselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi kandidaadiks.

Komitees on Luca Jahier raportöörina käsitlenud mitut arvamust näiteks sellistes valdkondades nagu Aafrika sotsiaalmajanduse perspektiivid, ELi ja Aafrika koostöö Hiinaga, Lissaboni lepingu artikli 11 lõiked 1 ja 2, majandus- ja rahaliidu sotsiaalne mõõde, rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegia ja Lissaboni leping – Euroopa Parlamendi taotlusel.

Muud olulised ametikohad

  • Itaalia tööliste kristliku ühingu (Associazione cristiana lavoratori italiani – ACLI) esimees. Ühingu eesmärk on edendada kohalike filiaalide võrgustiku, teenuste, ettevõtete ja ühekordsete projektide kaudu tööhõivet ja osalemist ühiskonnaelus (2008–2012)
  • Itaalia kolmanda sektori foorumi asutajaliige
  • Arengukoostöö valdkonnas tegutsevate vabaühenduste föderatsiooni FOCSIV esimees (1994–2000)
  • Tegutsenud aktiivselt rahvusvahelise koostöö alal, esmalt Torino vabatahtlike organisatsioonis CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato) ning seejärel riiklike ja Euroopa vabaühenduste võrgustikes ja ühendustes (1980–2000)
  • Ajakirjanik, rahvusvahelise poliitika analüütik

Sotsiaalse heaolu parandamise ühenduste ja kolmanda sektori ekspert, vastutades arenguprogrammide elluviimise eest Aafrikas ja mujal.

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests