You are here

Luís Planas Puchades – peasekretär

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretärina juhin ma ametnike meeskonda, kelle ülesanne on viia ellu täiskogu, juhatuse ja presidendi tehtud otsused.

Personalijuhina vastutan ka igapäevaste küsimuste eest, mis on seotud halduse, eelarve, teabevahetuse ja komitee suhetega teiste institutsioonidega.

Lisateave minu meeskonna ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töö kohta.

Enesetutvustus

Ma sündisin ja kasvasin Hispaanias Valencias. Pärast õigusteaduskonna lõpetamist töötasin advokaadina, seejärel läbisin edukalt konkursi ning sain sotsiaalkindlustus- ja tööinspektoriks.

Minu Euroopa karjäär sai alguse vahetult enne Hispaania ühinemist ELiga. Tollal töötasin mitmel ametikohal, mis andsid ulatusliku ülevaate Euroopa institutsioonide tööviisidest. 1982. aastal asusin tööle Euroopa Komisjonis ühinemiseelse koolitusprogrammi raames. Pärast seda, kui mind valiti Hispaania parlamendi liikmeks, sai minust pressiesindaja Euroopa küsimustes. Parlamendiliikmena oli mul ka au tegutseda raportöörina Hispaania ühinemislepingu ratifitseerimise teemal. Aastatel 1986–1993 olin Euroopa Parlamendi liige ning seal välis- ja institutsiooniliste küsimuste komisjoni liige.

Olles töötanud mitu aastat Andaluusia autonoomse piirkonna valitsuses ja tegutsenud ELi Regioonide Komitee liikmena, tulin tagasi Brüsselisse juhtima kõigepealt Euroopa Komisjoni asepresidendi Manuel Marini ja seejärel volinik Pedro Solbese kantseleid.

2004. aastal määrati mind Hispaania suursaadikuks Marokos ning 2010. aastal Hispaania suursaadikuks ja alaliseks esindajaks Euroopa Liidu juures. 2012. aastal määrati mind Andaluusia piirkondliku valitsuse põllumajandus-, kalandus- ja keskkonnaministriks.

20. jaanuaril 2014 valis juhatus mind Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäriks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretär Luís Planas Puchades

Downloads

Luis Planas Puchades - CV