Press release - School visit in Poland

Jakie jest miejsce kultury w przyszłości Europy?

Nastolatki z Kraśnika przygotowują się do odpowiedzi
na to pytanie

W dniu 26 lutego br. Zespól Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku będzie gościć Krzysztofa Patera, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, by przygotować się do młodzieżowej sesji plenarnej „Twoja Europa – Twoje zdanie”, która odbędzie się w Brukseli w dniach 15–16 marca 2018 r.

Uczniowie 33 szkół z całej Europy, 28 państw członkowskich UE i pięciu państw kandydujących przyjadą do Brukseli, aby opowiedzieć instytucjom europejskim, jak widzą rolę kultury w przyszłości Europy. Po dyskusji omówią i poddadzą pod głosowanie trzy wnioski, które instytucje europejskie uwzględnią podczas kształtowania polityki.

Podczas spotkania z uczniami szkoły Krzysztof Pater będzie rozmawiał o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską oraz o roli kultury w Europie. Jest to forma przygotowania delegacji szkolnej spotkaniem marcowym, mająca na celu poznanie odpowiedzi na niektóre z najważniejszych pytań odnoszących się do przyszłości europejskiej kultury:

  • Czym jest kultura europejska: czy jest to po prostu suma tradycji narodowych, czy też istnieją wspólne wartości, które sprawiają, że wszyscy jesteśmy Europejczykami?
  • Jaką rolę odgrywa kultura i wymiana kulturalna w życiu uczniów?
  • Co Unia Europejska może uczynić, by promować kulturę (kino, muzykę, taniec, literaturę, teatr itd.) i lepiej chronić obiekty dziedzictwa kulturowego?
  • Jaką rolę mogłaby odgrywać kultura w ożywieniu gospodarczym europejskich miast i regionów?
  • W jaki sposób ożywienie gospodarcze może stworzyć nowe szanse dla młodzieży pod względem nowych miejsc pracy?

„Twoja Europa – Twoje zdanie!” to inicjatywa organizowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentujący zorganizowane społeczeństwo obywatelskie na poziomie europejskim. Stanowi ona sztandarową imprezę Komitetu adresowaną do młodzieży. Dzięki tej inicjatywie EKES pragnie zadbać o to, by poglądy, doświadczenia i pomysły młodego pokolenia zostały uwzględnione w procesie kształtowania polityki UE.

Krzysztof Pater jest członkiem EKES-u od roku 2006 i działa aktywnie w Grupie "Innych Podmiotów".

Dalsze informacje na temat inicjatywy „Twoja Europa – Twoje zdanie 2018” są dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia i w wideo z ubiegłego roku do obejrzenia tutaj.

Downloads

Press release - School visit in Poland