Press release - School visit in Finland

Mikä asema kulttuurille tulevaisuuden Euroopassa?

Jyväskylän nuoret valmistautuvat kertomaan Brysselissä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen Pirkko Raunemaa vierailee Schildtin lukion Voionmaan toimipisteessä Jyväskylässä 20. helmikuuta antamassa ohjeita Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi”tapahtumaa varten. Nuorisokokous järjestetään Brysselissä 15.–16. maaliskuuta 2018.

Brysseliin tulee nuoria 33 oppilaitoksesta eri puolilta Eurooppaa, 28 jäsenvaltiosta ja viidestä ehdokasmaasta, kertomaan unionin toimielimille, minkälaisena he näkevät kulttuurin aseman tulevaisuuden Euroopassa. Tarkoituksena on keskustella ja äänestää kolmesta ehdotuksesta, jotka unionin toimielimet ottavat huomioon poliittisessa päätöksenteossaan.

Pirkko Raunemaa auttaa oppilaita ennen maaliskuun kokousta valmistelemaan vastauksia keskeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin eurooppalaisen kulttuurin tulevaisuudesta:

  • Mitä on eurooppalainen kulttuuri: onko se vain kansallisten perinteiden summa vai onko olemassa yhteisiä arvoja, joiden perusteella olemme kaikki eurooppalaisia?
  • Mikä on kulttuurin ja kulttuurivaihdon rooli opiskelijoiden elämässä?
  • Mitä Euroopan unioni voi tehdä edistääkseen kulttuuria (kuten elokuva, musiikki, tanssi, kirjallisuus ja teatteri) ja suojellakseen kulttuuriperintökohteita entistä paremmin?
  • Minkälainen rooli kulttuurilla voisi olla Euroopan alueiden ja kuntien taloudellisessa elpymisessä?
  • Minkälaisia uusia mahdollisuuksia tällainen elpyminen voi antaa nuorille uusien työpaikkojen muodossa?

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuman järjestää kansalaisyhteiskunnan ääntä unionitasolla edustava Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), ja se on komitean tärkein nuorisolle suunnattu tapahtuma. ETSK varmistaa tällä aloitteella, että nuoremman sukupolven näkemykset, kokemukset ja ajatukset otetaan huomioon EU:n poliittisessa päätöksenteossa.

Pirkko Raunemaa on ollut ETSK:n jäsen vuodesta 2006., ja hän toimii muut eturyhmät –ryhmässä ryhmässä.

Lisätietoja vuoden 2018 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtumasta löytyy tapahtuman virallisilta verkkosivuilta ja viimevuotisesta videosta.

Downloads

Press release - School visit in Finland