Press release - School visit in Estonia

Milline koht on kultuuril Euroopa tulevikus?

Tallinna teismelised valmistuvad sellest rääkima Brüsselis

15.–16. märtsil 2018 Brüsselis toimuva noorte täiskogu „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ ettevalmistamiseks külastab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Eve Päärendson 26 veebruaril 2018 Tallinna Polütehnikumi.

Kolmekümne kolme kooli õpilased kogu Euroopast – 28 ELi liikmesriigist ja 5 kandidaatriigist – tulevad Brüsselisse, et öelda Euroopa Liidu institutsioonidele oma arvamus kultuuri rollist Euroopa tulevikus. Nad korraldavad ajurünnaku, arutelu ja hääletuse kolme ettepaneku üle, mida Euroopa Liidu institutsioonid oma poliitika kujundamisel arvesse võtavad.

Eve Päärendson teeb märtsis toimuva kohtumise eel koostööd õpilastega, et valmistada ette vastused mõningatele põhiküsimustele Euroopa kultuuri tuleviku teemal:

  • Mis on Euroopa kultuur: kas see on lihtsalt rahvaste traditsioonid kokkuliidetuna või on ühiseid väärtusi, mis meist kõigist eurooplased teevad?
  • Milline on kultuuri ja kultuurivahetuse roll õpilaste elus?
  • Mida saab Euroopa Liit teha kultuuri edendamiseks (filmikunst, muusika, tants, kirjandus, teater) ja kultuuripärandi objektide paremaks kaitsmiseks?
  • Milline roll võiks kultuuril olla Euroopa piirkondade ja linnade majanduse taaselavdamisel?
  • Kuidas saab see taaselavdamine anda noortele uusi tööalaseid võimalusi?

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“  (Your Europe, Your Say! (YEYS)) nime kandva ettevõtmise korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kes on kodanikuühiskonna esindaja Euroopa tasandil. See on komitee tähtsaim noortele mõeldud üritus. Selle algatusega tagab komitee, et noorema põlvkonna vaateid, kogemusi ja ideid võetakse ELi poliitika kujundamisel arvesse

Eve Päärendson on olnud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige alates 2004. aastast ja ta osaleb tööandjate rühma töös.

Lähemat teavet ürituse YEYS2018 kohta leiate ürituse ametlikult veebilehelt. Möödunud aasta video vaatamiseks klõpsake siia.

Downloads

Press release - School visit in Estonia