WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JAKO REGION GÓRNICZY W TRANSFORMACJI