Szacowanie kosztów pracy w górnictwie drogą do sprawiedliwej transformacji