News

Pages

Displaying 1141 - 1150 of 1240
03/03/2016

Ученици од Скопје ќе учествуваат на дебатата Европска младина

На 12 февруари ќе се одржи промоција со посета на училиштето од страна на ЕКЕСП

02/03/2016

Slovenskí študenti môžu vyjadriť svoj názor na migráciu v Európe

Prípravy na európsku diskusiu mládeže odštartovali 4. marca 2016 návštevami zástupcov EHSV vo vybraných školách

29/02/2016

Nxënësit e Shkodrës do marrin pjesë në Debatin e të Rinjve Evropianë për Migracionin

Përgatitjet fillojnë më 29 Shkurt me vizitën e përfaqësuesit të Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian në shkollë

29/02/2016

Български ученици изразиха мнението си за миграцията в Европа

Подготовката за европейския младежки дебат започна на 27 февруари с посещение на ЕИСК в избраното училище във Видин

29/02/2016

Hrvatski učenici izrazit će svoje mišljenje o pitanju migracija u Europi

Pripreme za raspravu mladih Europljana započet će 4. ožujka kad će EGSO posjetiti odabranu školu u gradu Krku

Pages