Υπηρεσίες

This page is also available in:

Displaying 1 - 5 of 5
 • Reference number
  29/2019

  Βάσει της νέας μελέτης που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οι διασυνοριακές υπηρεσίες συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα για όλες τις χώρες της ΕΕ και για τα διάφορα είδη απασχόλησης, τόσο υψηλής έντασης εργασίας όσο και γνώσεων. Στο εν λόγω έγγραφο αποδεικνύεται ότι η αποφυγή αυστηρής ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς των διασυνοριακών υπηρεσιών είναι επωφελής για την οικονομία της ΕΕ. Η μείωση του μεριδίου των διασυνοριακών υπηρεσιών κατά 1% θα μπορούσε να επιφέρει κόστος ύψους περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία της ΕΕ.

 • Hearing live-in care Poland
  Reference number
  Reference number: 32/2018

  The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years

 • The Employers' Group did not support the EESC opinion on driving and rest time periods, working time and posting of workers (TEN/637). For the Group, the opinion did not sufficiently reflect differences of views in the Committee concerning the Commission's proposal on the posting of workers.

 • The Commission's proposal on industrial policy is a step in the right direction, but the EU needs a long term, comprehensive strategy: this is one of the conclusions of the debate at the Employers' Group meeting on 6 December 2017. The aim of the debate was to contribute to two opinions on industrial policy that the EESC is currently working on.

 •  The European Commission is proposing to revise the so-called Posting of Workers Directive from 1996, which affects some 2 million workers in the EU. Posted workers are employed in one Member State, but sent to work temporarily in another country by their employer. The general view of the EESC Employers' Group is that the existing EU legislation on the posting of workers - namely the original 1996 Posting Directive and the 2014 Enforcement Directive which aims to strengthen the practical implementation of the Posting Directive -  strikes a proper and fair balance between supporting the cross-border provision of services and protecting the rights of posted workers. It also ensures a level playing field between foreign and local competitors.

   

Displaying 1 - 5 of 5