Υγεία

This page is also available in

Displaying 41 - 50 of 67

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 07/12/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/420-EESC-2011-1855
Σύνοδος ολομέλειας: 
476 -
Dec 07, 2011 Dec 08, 2011

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)

Opinion
Εγκριθείσα on 03/05/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/351-EESC-2010-640
Σύνοδος ολομέλειας: 
462 -
Apr 28, 2010 Apr 29, 2010

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Solidarity in health: reducing health inequalities in the EU

Pages