Υγεία

This page is also available in

Displaying 41 - 50 of 72

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 11/07/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/478-EESC-2013-841
Σύνοδος ολομέλειας: 
491 -
Jul 10, 2013 Jul 11, 2013

Following a heated debate, the European Economic and Social Committee adopted at its 10-11 July plenary session an opinion on the review of the tobacco directive proposed by the European Commission. In its opinion, the EESC argues that the changes proposed by the Commission will have serious consequences for jobs, the economy and tax revenues, thereby breaching other fundamental EU objectives such as full employment and restored growth. However, the European Economic and Social Committee is also fully aware of the risks that tobacco poses to public health.

Manufacture, presentation and sale of tobacco and related products

Opinion
Εγκριθείσα on 07/12/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/420-EESC-2011-1855
Σύνοδος ολομέλειας: 
476 -
Dec 07, 2011 Dec 08, 2011

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)

Pages