Υγεία

This page is also available in

Displaying 41 - 50 of 81

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 27/05/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/517-EESC-2014-07336-00-00-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
508 -
May 27, 2015 May 28, 2015

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Long-term social care and deinstitutionalisation

Opinion
Εγκριθείσα on 18/02/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/130-EESC-0000

The total removal of all used asbestos and all asbestos containing products has to be a priority target of the European Union. The EESC encourages the EU to work with the social partners and other stakeholders to develop and share action plans for asbestos removal and management. Several EU Member States have developed registers of buildings containing asbestos. The other Member States should be encouraged to develop such registers.

Freeing the EU from Asbestos

Opinion
Εγκριθείσα on 21/01/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/656-EESC-2014-05960-00-00-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
504 -
Jan 21, 2015 Jan 22, 2015

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Medicated feed and veterinary medicinal products

Opinion
Εγκριθείσα on 21/01/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/497-EESC-2013-6166
Σύνοδος ολομέλειας: 
495 -
Jan 21, 2014 Jan 22, 2014

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: New psychoactive substances

Opinion
Εγκριθείσα on 11/07/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/478-EESC-2013-841
Σύνοδος ολομέλειας: 
491 -
Jul 10, 2013 Jul 11, 2013

Following a heated debate, the European Economic and Social Committee adopted at its 10-11 July plenary session an opinion on the review of the tobacco directive proposed by the European Commission. In its opinion, the EESC argues that the changes proposed by the Commission will have serious consequences for jobs, the economy and tax revenues, thereby breaching other fundamental EU objectives such as full employment and restored growth. However, the European Economic and Social Committee is also fully aware of the risks that tobacco poses to public health.

Manufacture, presentation and sale of tobacco and related products

Pages