Βιωσιμότητα τροφίμων

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 44

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 20/10/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/822-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
564 -
Oct 20, 2021 Oct 21, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Strategic autonomy and food security and sustainability (own-initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 22/09/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/818-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
563 -
Sep 22, 2021 Sep 23, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Action Plan for the development of EU organic production

Opinion
Εγκριθείσα on 27/04/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/805-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

The SUD can play a central role in the European Green Deal framework, being crucial to the Commission's Farm-to-Fork strategy for shifting to a fair, healthy and environmentally friendly food system, and complementary to both the EU Biodiversity Strategy for 2030 and the Zero Pollution Strategy.

Information report: Evaluation on Directive on the Sustainable Use of Pesticides (Information report)

Opinion
Εγκριθείσα on 20/02/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/755-EESC-2018-04568

The own-initiative opinion aims to analyse the link between current food systems and diet-related diseases;  identify policies, tools and instruments that are needed to foster healthier diets both on the supply and demand side.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Promoting healthy and sustainable diets in the EU (own-initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/732-EESC-2018-02522

The Commission is proposing a targeted revision of the General Food Law Regulation coupled with the revision of eight pieces of sectoral legislation, to bring them in line with the general rules and strengthen transparency in the area of GMOs, feed additives, smoke flavourings, food contact materials, food additives, food enzymes and flavourings, plant protection products and novel foods.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Transparency in scientific assessments and governance of EFSA

Opinion
Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/734-EESC-2018-02438

The Commission's initiative follows one of the recommendations of the Agricultural Markets Task Force that the EU should legislate in the areas of UTPs for agricultural products, and responds to some of the conclusions of the 2016 EESC opinion on "A fairer food supply chain".

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Improving the food supply chain

Opinion
Εγκριθείσα on 23/05/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/727-EESC-2018-00162

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Future of Food and Farming

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: The future of food and farming (Communication)

Downloads: 

Position paper Birdlife

Pages