Βιωσιμότητα τροφίμων

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 42

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 24/02/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/809-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: How to implement harmonisation of market entry for food supplements in the EU

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/787-EESC-2020-994
Σύνοδος ολομέλειας: 
554 -
Sep 16, 2020 Sep 18, 2020

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: "From farm to fork": a sustainable food strategy

Opinion
Εγκριθείσα on 20/02/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/755-EESC-2018-04568

The own-initiative opinion aims to analyse the link between current food systems and diet-related diseases;  identify policies, tools and instruments that are needed to foster healthier diets both on the supply and demand side, for example sustainable dietary guidelines, sustainable food labelling schemes, education modules in school curricula, information campaigns, specific agricultural schemes (such as the EU school food scheme), food product reformulation, etc.; highlight examples of good practices at national and local level - including civil society and business initiatives; contribute to the debate on the implementation of food-related SDGs and in the context of the UN Decade of Action on Nutrition; provide recommendations for future EU action.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Promoting healthy and sustainable diets in the EU (own-initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/732-EESC-2018-02522

The Commission is proposing a targeted revision of the General Food Law Regulation coupled with the revision of eight pieces of sectoral legislation, to bring them in line with the general rules and strengthen transparency in the area of GMOs, feed additives, smoke flavourings, food contact materials, food additives, food enzymes and flavourings, plant protection products and novel foods.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Transparency in scientific assessments and governance of EFSA

Opinion
Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/734-EESC-2018-02438

The Commission's initiative follows one of the recommendations of the Agricultural Markets Task Force that the EU should legislate in the areas of UTPs for agricultural products, and responds to some of the conclusions of the 2016 EESC opinion on "A fairer food supply chain".

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Improving the food supply chain

Opinion
Εγκριθείσα on 23/05/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/727-EESC-2018-00162

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Future of Food and Farming

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: The future of food and farming (Communication)

Downloads: 

Position paper Birdlife

Opinion
Εγκριθείσα on 06/12/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/711-EESC-2017-02234-00-00-AC-TRA

The own-initiative opinion, prepared by the EESC Permanent Study Group on Sustainable Food Systems, will aim to identify existing challenges, policy inconsistencies and obstacles to a more coherent food policy approach at EU level; to provide examples of ongoing transitions to more sustainable food policies at local/regional/national level; to highlight the role of civil society in building partnerships among stakeholders across the food supply chain; and to define how a comprehensive food policy for the EU should look, including an indicative roadmap.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Civil society's contribution to the development of a comprehensive food policy in the EU (own-initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 18/10/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/713-EESC-2017-EESC-2017-01814-00-00-AC-TRA

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Land use for sustainable food production and ecosystem services (exploratory opinion requested by the Estonian Presidency)

Pages