Βιωσιμότητα τροφίμων

This page is also available in

Τα τρόφιμα βρίσκονται στο κέντρο της ζωής μας, αποτελούν δε αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ωστόσο, οι τροφές που καταναλώνουμε, ο τρόπος που τις παράγουμε και οι ποσότητες που σπαταλούνται έχουν μείζονα αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, τους φυσικούς πόρους και την κοινωνία στο σύνολό της:

  • Οι πολίτες –και ιδίως τα παιδιά– αντιμετωπίζουν ολοένα συχνότερα προβλήματα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας λόγω ανθυγιεινής διατροφής.
  • Οι αγρότες και οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για τα προϊόντα τους.
  • Ένα τρίτο των τροφίμων χάνεται ή σπαταλάται κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους.
  • Το περιβάλλον υφίσταται τις συνέπειες, μέσω των δραματικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων στην κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας, τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, την υποβάθμιση του εδάφους κλπ.

Η κρίση COVID-19 αποτελεί προειδοποίηση για την ανάγκη αλλαγής. Κατέστησε σαφές ότι η διαδρομή των τροφίμων από «το αγρόκτημα στο πιάτο» δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, και κατέδειξε την αλληλοσύνδεση των φορέων και των δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων. Η ανάγκη για αλυσίδες εφοδιασμού δίκαιες, αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες, που θα καλύπτουν ολόκληρο τον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ώστε να ωφεληθούν ισότιμα οι πολίτες, οι γεωργοί, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.

Η ΕΟΚΕ πρωτοστατεί εδώ και χρόνια στην προώθηση μιας βιώσιμης και ολοκληρωμένης πολιτικής τροφίμων. Αυτή η ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και διασυνδεδεμένων προκλήσεων που επηρεάζουν τα συστήματα τροφίμων· την επίτευξη οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικοπολιτιστικής βιωσιμότητας· τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης και της συνεκτικότητας μεταξύ των τομέων πολιτικής (όπως η γεωργία, το περιβάλλον, η υγεία, η παιδεία, το εμπόριο, η οικονομία, η τεχνολογία κλπ.)· και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης.

Displaying 1 - 10 of 108

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 25/10/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/908-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
582 -
Oct 25, 2023 Oct 26, 2023

EESC opinion NAT/908 - Plants produced by new genomic techniques.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Plants produced by new genomic techniques

Opinion
Εγκριθείσα on 21/09/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/884-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 17/11/2023)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/913-EESC
Σύνοδος ολομέλειας: 
584 -
Jan 17, 2024 Jan 18, 2024

EESC exploratory opinion NAT/913 - Towards the Common Agricultural Policy (CAP) post-2027: for an agricultural sector that meets economic, social and environmental needs

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/891-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/890-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Measures to reduce child obesity

Opinion
Εγκριθείσα on 12/07/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/849-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Εγκριθείσα on 14/06/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/892-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
579 -
Jun 14, 2023 Jun 15, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems

Opinion
Εγκριθείσα on 14/12/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/873-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages