Βιομηχανία τροφίμων

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 58

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 17/11/2023)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/913-EESC
Σύνοδος ολομέλειας: 
584 -
Jan 17, 2024 Jan 18, 2024

EESC exploratory opinion NAT/913 - Towards the Common Agricultural Policy (CAP) post-2027: for an agricultural sector that meets economic, social and environmental needs

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/890-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Measures to reduce child obesity

Opinion
Εγκριθείσα on 14/06/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/892-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
579 -
Jun 14, 2023 Jun 15, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems

Opinion
Εγκριθείσα on 12/12/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/873-EESC-2018-04953-00-00-AC-TRA

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

Opinion
Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/853-EESC-2018-02126-00-00-AC-TRA

The EESC agrees with the European Commission about the need to modernise and simplify EU consumer policy and considers that the new legislative package contributes to bridging the gap created by the exponential growth of e-commerce, undermining consumer confidence and causing distortions to the single market.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: A New Deal for Consumers

Opinion
Εγκριθείσα on 06/12/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/711-EESC-2017-02234-00-00-AC-TRA

The own-initiative opinion, prepared by the EESC Permanent Study Group on Sustainable Food Systems, will aim to identify existing challenges, policy inconsistencies and obstacles to a more coherent food policy approach at EU level; to provide examples of ongoing transitions to more sustainable food policies at local/regional/national level; to highlight the role of civil society in building partnerships among stakeholders across the food supply chain; and to define how a comprehensive food policy for the EU should look, including an indicative roadmap.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Civil society's contribution to the development of a comprehensive food policy in the EU (own-initiative opinion)

Pages