Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 53

Pages

Εγκριθείσα on 23/02/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/607-EESC-2016
Σύνοδος ολομέλειας: 
523 -
Feb 22, 2017 Feb 23, 2017

The Mid-term evaluation of the Connecting Europe Facility (CEF) is one of the evaluations on which the Commission is consulting the EESC.

The CEF was proposed as a financing programme for the completion of trans-European infrastructure networks in the fields of transport, energy and information and communications technology (ICT).

The European Economic and Social Committee (EESC) welcomes the opportunity to take part in the evaluation of the CEF programme. Transport, energy and ICT are also the core of the EESC Smart Islands Project. Therefore, the EESC's response is based on the above mentioned project, which analyses primary data collected through fact-finding missions taking place in the EU in the course of 2015 and 2016.

Mid-term evaluation of the Connecting Europe Facility (formerly Smart Islands)

Εγκριθείσα on 21/09/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/464-EESC-0000
Σύνοδος ολομέλειας: 
519 -
Sep 21, 2016 Sep 22, 2016

The EESC has played an important role in strengthening an informed civil society debate on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) through a number of TTIP-related opinions, adopted in 2014 and 2015, covering issues such as labour rights, investment protection, impact on SMEs, among others.

It is important under the present circumstances that the EESC, in order to maintain its position as a key civil society player in the TTIP debate, react to the textual proposals for TTIP negotiations on essential topics such as the sustainable development chapter, regulatory cooperation, investment and services. This will have the advantage not only of setting up the EESC position on major negotiating chapters but also of presenting concrete recommendations and pointing out the need to involve civil society in the implementation of those chapters.

The position of the EESC on specific key issues of the TTIP

Εγκριθείσα on 26/05/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
SC/44-EESC-2016-00869-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
517 -
May 25, 2016 May 26, 2016

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: REFIT

Εγκριθείσα on 05/07/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/820-EESC-2017-01885-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
527 -
Jul 05, 2017 Jul 06, 2017

The Committee agrees in principle with the Commission's proposal.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Directive 2010/40/EU | Delegated acts

Εγκριθείσα on 10/12/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/750-EESC-2014-04458-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

One common rule to apply in all Member States can be much simpler and more efficient than a complex web of varying rules. However, the challenge is to keep this legislation simple by making use of withdrawals, amendments and repeals.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: REFIT Programme

Εγκριθείσα on 22/04/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/754-EESC-2014-04850-00-03-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
507 -
Apr 22, 2015 Apr 23, 2015

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Self-regulation and co-regulation

Downloads: 

Better Regulation - presentation 03.03.2015

Appendix I - List of related EESC opinions

Appendix II - Table on examples

Pages