Τουρκία

This page is also available in

Displaying 1 - 1 of 1
Opinion
Εγκριθείσα on 22/01/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/397-EESC-2015-1568
Σύνοδος ολομέλειας: 
504 -
Jan 21, 2015 Jan 22, 2015

The recommendations of the opinion will provide guidelines to the other EU institutions, especially to the Commission, on how to better support Turkish civil society organisations and improve their working conditions.

Situation of civil society organisations in Turkey