Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

This page is also available in

Displaying 21 - 28 of 28

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 04/05/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/83-EESC-2011-808

An industrial policy for the globalised era – putting competitiveness and sustainability at centre stage

Downloads: 

Round Table, Industrial Policy, Programme Poland, 27-28 June 2011

summary report of the round table in Warsaw

Round Table Industrial Policy Madrid 20-21 October 2011. Programme.

Round Table of Madrid 20-21 Octobre 2011. Summary Report

Round table in Madrid, 20-21 October 2011

Opinion
Εγκριθείσα on 15/03/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/545-EESC-2011-524
Σύνοδος ολομέλειας: 
470 -
Mar 15, 2011 Mar 16, 2011

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

Opinion
Εγκριθείσα on 15/03/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
/-EESC-0000
Σύνοδος ολομέλειας: 
470 -
Mar 15, 2011 Mar 16, 2011

"The Committee fully supports the Europe 2020 Strategy as well as the progress towards ex ante fiscal policy coordination in the European Semester and hopes that, at least for countries in the euro area, the current legislative proposals for European economic policy coordination will be the first step towards a genuine common economic policy and the full coordination of fiscal policies. ..."

Annual Growth Survey

Downloads: 

ces544-2011_ac_el

Pages