Οικονομική διακυβέρνηση

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
Opinion
Εγκριθείσα on 24/03/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/918-EESC-2020

On 9 September 2020, the European Commission adopted its first annual Strategic Foresight Report, presenting Commission’s strategy to integrate strategic foresight into EU policy-making. Strategic foresight aims to identify emerging challenges and opportunities to better steer the European Union's strategic choices and to inform major policy initiatives. It will support the Commission in designing future-proof policies and legislation that serves both the current needs and longer-term aspirations of European citizens.

 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Strategic foresight