Νεολαία

This page is also available in

Displaying 41 - 50 of 50

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 12/03/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/292-EESC-2008-500
Σύνοδος ολομέλειας: 
443 -
Mar 12, 2008 Mar 13, 2008

EESC opinion: Role of the social partners in improving the situation of young people on the labour market

Opinion
Εγκριθείσα on 17/01/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/289-EESC-2008-76
Σύνοδος ολομέλειας: 
441 -
Jan 16, 2008 Jan 17, 2008

EESC opinion: Promoting young people's full participation in education, employment and society

Pages