Μέταλλα, άνθρακας και χάλυβας

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 26/03/2003
  Έγγραφα αναφοράς
  CCMI/1-EESC-2003-01-01-413
  Employers - GR I
  Italy
  Plenary session number
  398
  -
  Annual steel statistics