Λευκορωσία

This page is also available in

Displaying 1 - 4 of 4
20/06/2022
News

Η κρατική εργαλειοποίηση των μεταναστών, που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση της ΕΕ, και ο τρέχων πόλεμος στην Ουκρανία, που οδηγεί σε πρωτόγνωρη εισροή προσφύγων, επιβάλλουν την επανεξέταση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επιμένει πως η αλληλεγγύη και ο επιμερισμός των βαρών μεταξύ των κρατών μελών είναι αναγκαίοι για μια κοινή απάντηση στις προσφυγικές κρίσεις. Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών.

23/05/2022
News

Since August 2020, the authoritarian regime of Aleksandr Lukashenko has carried out a mass attack on civil society, independent journalists, bloggers and writers in Belarus. The European Economic and Social Committee (EESC) published an information report on the political and media situation in the country, with a view to making recommendations ....

16/05/2022
News

Responding to the state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU's external borders, the European Economic and Social Committee (EESC) held a conference on this topic, highlighting the momentum of the Europeanisation of migration policy. So far, authoritarian leaders have instrumentalised humanitarian suffering to blackmail Europe, as they are aware of the gap on migration policy on the continent. Nowadays, the geopolitical atmosphere calls for a common, holistic and cohesive migration policy that cannot be further delayed.