Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα

This page is also available in

Displaying 1 - 3 of 3
Opinion
Εγκριθείσα on 17/04/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/105-EESC-2012-1966

Technical textiles

Opinion
Εγκριθείσα on 14/07/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/76-EESC-2010-982
Σύνοδος ολομέλειας: 
464 -
Jul 14, 2010 Jul 15, 2010

In the framework of this opinion a hearing (Changes and prospects for the textile services sub-sector in Europe) was organized in Brussels, on 11 May 2010.

Textile services sub-sector

Opinion
Εγκριθείσα on 04/02/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/41-EESC-2007-1572

INFORMATION REPORT of the Consultative Commission on Industrial Change (CCMI) on The development of the European textile and footwear industry