Κεντρική Αμερική

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
Opinion
Εγκριθείσα on 14/12/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/552-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Socio-Economic situation in Latin America following the Covid-19 crisis – the role of civil society in the recovery process

Opinion
Εγκριθείσα on 18/10/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/487-EESC-2017

The EESC is a strong advocate of a fair, well-administered and sustainable development policy at EU level. It is also very committed to the cause of greater tax justice. In recent years, questions have been raised as to whether the international tax policies of the Member States, in particular the concluding of certain types of double taxation agreements, are consistent with EU development policy objectives.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: EU development partnerships and the challenge posed by international tax agreements (own-initiative opinion)