Καλή μεταχείριση των ζώων

This page is also available in

Displaying 11 - 19 of 19

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/573-EESC-2012-2152
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of species of wild fauna and flora by regulating the trade therein (recast)

EESC Opinion: Protection of species of wild fauna and flora by regulating the trade therein (category C)

Opinion
Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/572-EESC-2012-2151
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 812/2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries and amending Regulation (EC) No 88/98

EESC Opinion: Incidental catches of cetaceans in Fisheries (category C)

Pages