Καλή μεταχείριση των ζώων

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 19

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 21/03/2023)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/874-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
577 -
Mar 22, 2023 Mar 23, 2023

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Revision of the EU Action Plan against Wildlife Trafficking

Opinion
Εγκριθείσα on 21/01/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/656-EESC-2014-05960-00-00-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
504 -
Jan 21, 2015 Jan 22, 2015

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Medicated feed and veterinary medicinal products

Pages