Ιθαγένεια

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 16/06/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/337-EESC-2011-997
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Plenary session number
  472
  -
  EESC opinion: Intercultural dialogue and the Roma
 • Εγκριθείσα on 14/09/2006
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/236-EESC-2006-01-01-1173
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  429
  -
  Making European citizenship visible and effective
 • Εγκριθείσα on 14/02/2006
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/216-EESC-2006-239
  Civil Society Organisations - GR III
  United Kingdom
  (France
  Plenary session number
  424
  -
  Fundamental Rights Agency
 • Εγκριθείσα on 19/01/2006
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/210-EESC-2006-01-01-32
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  423
  -
  EESC opinion: Fundamental Rights and Justice
 • Εγκριθείσα on 26/10/2005
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/203-EESC-2005-1247
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  421
  -
  Active citizenship action programme
 • Εγκριθείσα on 10/12/2003
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/149-EESC-2003-1615
  Civil Society Organisations - GR III
  United Kingdom
  Plenary session number
  404
  European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
 • Εγκριθείσα on 14/05/2003
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/141-EESC-2003-01-01-593
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  399
  -
  Access to European Union citizenship