Ηνωμένο Βασίλειο

This page is also available in

Στις 24 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συνήψαν συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας, μετά από μακρά και πολύπλοκη διαπραγμάτευση. Από την 1η Ιανουαρίου του 2021, η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ προσωρινά, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ίδιο πνεύμα με άλλες πρόσφατες Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών, η συμφωνία περιέχει ειδικές διατάξεις για το διάλογο της κοινωνίας πολιτών. Η ΕΟΚΕ, βασικός παράγοντας αυτού του διαλόγου της κοινωνίας πολιτών, αποφάσισε συνεπώς τη θεσμική δομή που θα καλλιεργεί τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και την κοινωνία πολιτών του (επιχειρήσεις, συνδικάτα και λοιπές οργανώσεις), καθώς και σχετικά με ένα όργανο παρακολούθησης της συμφωνίας.

Η νέα δομή, που προσαρμόστηκε με βάση όχι μόνο τη συμφωνία και την νέα σχέση ΕΕ-ΗΒ αλλά και τις πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις στην Επιτροπή, περιλαμβάνει:

  • την επιτροπή παρακολούθησης «ΕΕ – Ηνωμένο Βασίλειο», πολιτικό διάδοχο της Επιτροπής παρακολούθησης του Brexit και μια επιτροπή της ΕΟΚΕ όπου μπορούμε να θέτουμε τη δική μας ημερήσια διάταξη και προτεραιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της νέας πραγματικότητας·
  • την Εσωτερική Συμβουλευτική Ομάδα της ΕΕ δυνάμει της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί το θεσμικό πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών στην εμπορική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Τώρα που έχουν ρυθμιστεί οι μελλοντικές σχέσεις μεταξύ των δύο εταίρων μέσω μιας τόσο σημαντικής και ολοκληρωμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης, η ΕΟΚΕ είναι αποφασισμένη να επιτελέσει το ρόλο της για τη βελτιστοποίηση του δυναμικού της συμφωνίας, ιδίως αναφορικά με την κοινωνία των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ΕΟΚΕ είναι αποφασισμένη να διατηρήσει στενές επαφές με την κοινωνία των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, να ενθαρρύνει το διάλογο και τις ανταλλαγές και να φέρει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο τραπέζι της λήψης αποφάσεων για κοινωνικά ζητήματα, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία των ισχυρών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δεσμών που αναπτύχθηκαν το μισό αιώνα που το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος της ΕΕ.

No items found