Ηνωμένο Βασίλειο

This page is also available in:

Στις 24 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συνήψαν συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας, μετά από μακρά και πολύπλοκη διαπραγμάτευση. Από την 1η Ιανουαρίου του 2021, η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ προσωρινά, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ίδιο πνεύμα με άλλες πρόσφατες Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών, η συμφωνία περιέχει ειδικές διατάξεις για το διάλογο της κοινωνίας πολιτών. Η ΕΟΚΕ, βασικός παράγοντας αυτού του διαλόγου της κοινωνίας πολιτών, αποφάσισε συνεπώς τη θεσμική δομή που θα καλλιεργεί τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και την κοινωνία πολιτών του (επιχειρήσεις, συνδικάτα και λοιπές οργανώσεις), καθώς και σχετικά με ένα όργανο παρακολούθησης της συμφωνίας.

Η νέα δομή, που προσαρμόστηκε με βάση όχι μόνο τη συμφωνία και την νέα σχέση ΕΕ-ΗΒ αλλά και τις πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις στην Επιτροπή, περιλαμβάνει:

 • την επιτροπή παρακολούθησης «ΕΕ – Ηνωμένο Βασίλειο», πολιτικό διάδοχο της Επιτροπής παρακολούθησης του Brexit και μια επιτροπή της ΕΟΚΕ όπου μπορούμε να θέτουμε τη δική μας ημερήσια διάταξη και προτεραιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της νέας πραγματικότητας·
 • την Εσωτερική Συμβουλευτική Ομάδα της ΕΕ δυνάμει της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελεί το θεσμικό πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών στην εμπορική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Τώρα που έχουν ρυθμιστεί οι μελλοντικές σχέσεις μεταξύ των δύο εταίρων μέσω μιας τόσο σημαντικής και ολοκληρωμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης, η ΕΟΚΕ είναι αποφασισμένη να επιτελέσει το ρόλο της για τη βελτιστοποίηση του δυναμικού της συμφωνίας, ιδίως αναφορικά με την κοινωνία των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ΕΟΚΕ είναι αποφασισμένη να διατηρήσει στενές επαφές με την κοινωνία των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, να ενθαρρύνει το διάλογο και τις ανταλλαγές και να φέρει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο τραπέζι της λήψης αποφάσεων για κοινωνικά ζητήματα, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία των ισχυρών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δεσμών που αναπτύχθηκαν το μισό αιώνα που το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος της ΕΕ.

Displaying 1 - 5 of 5
 • The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

 • -
  In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

  Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

   

 • The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

 • The upcoming meeting of the Section for External Relations, which will take place on 20 December 2022, will be dedicated to EU-UK relations. The EU-UK Follow-up Committee was set up in March 2021 primarily to maintain and strengthen relations between UK and EU civil society organisations, and to monitor implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement.

   

 • At this 4th meeting of the EU DAG set up under the TCA, the discussion focused on practical aspects as well as the preparations for the 1st DAG-to-DAG meeting (joint meeting of the EU and UK DAGs) and the 1st Civil Society Forum, that took place on October 3rd and 4th respectively. 

Displaying 1 - 5 of 5