Ηλικιωμένοι

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 24

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 13/03/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/293-EESC-2008-501
Σύνοδος ολομέλειας: 
443 -
Mar 12, 2008 Mar 13, 2008

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Guaranteeing universal access to long-term care and the financial sustainability of long-term care systems for older people

Pages