Ηλικιωμένοι

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 13/07/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/400-EESC-2011-1171
  Workers - GR II
  Austria
  Plenary session number
  473
  -
  This exploratory opinion responds to a request made by the Polish Presidency. One of the key messages is that the number of high quality jobs needs to be increased. If we succeed to use the untapped employment reserves in all age brackets, many other issues - for instance the long term funding of the pension systems - will be solved. If the real retirement age is to be raised then it is necessary to ensure that people can work longer. The opinion lists a package of measures to make working conditions favourable for older people.
  EESC opinion: Demographic trends and the labour market
 • Εγκριθείσα on 20/01/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/386-EESC-2011-72
  Workers - GR II
  Romania
  Civil Society Organisations - GR III
  Poland
  Plenary session number
  468
  -
  EESC opinion: Green Paper - Pensions
 • Εγκριθείσα on 21/10/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/389-EESC-2010-1377
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  466
  -
  EESC opinion: European Year for Active Ageing (2012)
 • Εγκριθείσα on 15/07/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/367-EESC-2010-972
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  Plenary session number
  464
  -
  EESC opinion: The impact of population ageing on health and welfare systems
 • Εγκριθείσα on 14/07/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/382-EESC-2010-01-01-977
  Workers - GR II
  Belgium
  Plenary session number
  464
  -
  EESC opinion: The development of social welfare benefits
 • Εγκριθείσα on 16/12/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/355-EESC-2009-1939
  Civil Society Organisations - GR III
  United Kingdom
  Plenary session number
  458
  -
  EESC opinion: Alzheimer's disease
 • Εγκριθείσα on 18/09/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/308-EESC-2008-1524
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  Plenary session number
  447
  -
  EESC opinion: Taking into account the needs of older people
 • Εγκριθείσα on 13/03/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/293-EESC-2008-01-01-501
  Employers - GR I
  Austria
  Plenary session number
  443
  -
  EESC opinion: Guaranteeing universal access to long-term care and the financial sustainability of long-term care systems for older people
 • Εγκριθείσα on 13/03/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/291-EESC-2008-499
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  Plenary session number
  443
  -
  EESC opinion: Adult learning
 • Εγκριθείσα on 13/12/2007
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/277-EESC-2007-1711
  Civil Society Organisations - GR III
  Italy
  Plenary session number
  440
  -
  EESC opinion: Promoting solidarity between the generations