Χρηματοπιστωτική κρίση

This page is also available in

Displaying 91 - 97 of 97

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 04/05/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/86-EESC-2011-809

The effect of the financial and economic crisis on the distribution of labour force among the productive sectores, with a special regard to SME's (exploratory opinion requested by the Hungarian presidency)

Opinion
Εγκριθείσα on 04/05/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/80-EESC-2011-805

In the framework of this opinion a hearing (Agricultural machinery and construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?) was organized in Bologna, Italy, on 11 November 2010.

Agricultural machinery, construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?

Opinion
Εγκριθείσα on 08/12/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/537-EESC-2010-1617
Σύνοδος ολομέλειας: 
467 -
Dec 08, 2010 Dec 09, 2010

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Pages