Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 131 - 140 of 140

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 08/12/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/537-EESC-2010-1617
Σύνοδος ολομέλειας: 
467 -
Dec 08, 2010 Dec 09, 2010

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Opinion
Εγκριθείσα on 26/09/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/202-EESC-2007-1262
Σύνοδος ολομέλειας: 
438 -
Sep 26, 2007 Sep 27, 2007

Financial market trends

Opinion
Εγκριθείσα on 17/01/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/194-EESC-2007-085
Σύνοδος ολομέλειας: 
432 -
Jan 17, 2007 Jan 18, 2007

Recovery of claims

Opinion
Εγκριθείσα on 21/04/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/172-EESC-2006-597
Σύνοδος ολομέλειας: 
426 -
Apr 20, 2006 Apr 21, 2006

Transfers of funds/Information on the payer

Opinion
Εγκριθείσα on 11/05/2005
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/147-EESC-2005-529
Σύνοδος ολομέλειας: 
417 -
May 11, 2005 May 12, 2005

Money laundering

Pages