Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 121 - 130 of 140

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 14/07/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/577-EESC-2011-1165
Σύνοδος ολομέλειας: 
473 -
Jul 13, 2011 Jul 14, 2011

The financial crisis and irresponsible lending have caused an increase in defaults and foreclosures as borrowers have found their loans increasingly unaffordable.The focus of this proposal is to ensure that all consumers purchasing a property or taking out a loan secured by their home are adequately protected against the risks. The opinion is of particular interest for financial professions involved in mortgage credit activities as well as citizens facing such kind of operation.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Credit agreements – residential property

Opinion
Εγκριθείσα on 20/01/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/527-EESC-2011-62
Σύνοδος ολομέλειας: 
468 -
Jan 19, 2011 Jan 20, 2011

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Corporate governance in financial institutions and remuneration policies

Pages