Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 143

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/608-EESC-2022-2022-06298
Σύνοδος ολομέλειας: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

The EESC opinion, that covers the Commission proposal and the request from the Spanish Presidency of the Council, endorses the reform. However, it notes the need to strike a balance between flexibility and predictability in its implementation, as well as a balanced and proportional public interest assessment to avoid damaging the interest of smaller and local entities.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Review of the Bank crisis management and deposit insurance framework

Opinion
Εγκριθείσα on 22/03/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/602-EESC-2022-05409
Σύνοδος ολομέλειας: 
577 -
Mar 22, 2023 Mar 23, 2023

The EESC underlines that increased equity funding for European companies is key and therefore strongly welcomes the Listing Act proposed by the Commission. Bringing family-owned companies to capital markets would open up untapped potential to attract capital for growth. In this context, a multiple-voting rights regime helps families to retain control, making listing more attractive to them, and streamlining the contents of a prospectus would significantly reduce costs and burden for issuers.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Listing rules for public markets (Listing act)

Opinion
Εγκριθείσα on 26/10/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/590-EESC-2022-02042
Σύνοδος ολομέλειας: 
573 -
Oct 26, 2022 Oct 27, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Additional considerations on the Euro area economic policy 2022

Opinion
Εγκριθείσα on 26/10/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/582-EESC-2022-00362
Σύνοδος ολομέλειας: 
573 -
Oct 26, 2022 Oct 27, 2022

EU companies rely excessively on banking financing and are highly indebted. This own-initiative opinion proposes the development of a highly subordinated instrument at EU level that boosts the recapitalisation of EU firms. This would be a secure and easy-to-implement solution for SMEs, that would improve their financial position and promote investment without increasing leverage.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Recapitalising EU companies – An innovative way towards sustained and inclusive recovery

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/571-EESC-2021-06493

The EESC welcomes the implementation of the remaining elements of the international standards agreed by the Basel Committee for Banking Supervision, from the perspective of both timing and substance, as they are meant to enhance the stability of the financial market in the EU, and thus not to expose European citizens to increased financial market risks. The EESC also stresses that financial market stability is a crucial prerequisite for overall economic stability, whereas the sound regulation and surveillance of the banking sector is essential in order to prevent the threat of turbulences and crisis.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Banking Package 2021

Pages