Γεωργία

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 16/03/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/481-EESC-2011-01-01-531
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  470
  -
  EESC Opinion: The future of the CAP
 • Εγκριθείσα on 16/03/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/509-EESC-2011-01-01-536
  Employers - GR I
  Portugal
  Plenary session number
  470
  -
  EESC Opinion: Voluntary modulation of direct payments/CAP
 • Εγκριθείσα on 16/03/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/510-EESC-2011-537
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  470
  -
  EESC Opinion: Single CMO/agricultural sector
 • Εγκριθείσα on 16/02/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/493-EESC-2011-01-01-358
  Plenary session number
  469
  -
  EESC Opinion: Repealing obsolete acts - CAP
 • Εγκριθείσα on 16/02/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/485-EESC-2011-01-01-356
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  469
  -
  EESC Opinion: Agriculture/outermost regions
 • Εγκριθείσα on 09/12/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/468-EESC-2010-1622
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Plenary session number
  467
  -
  EESC Opinion: Security of supply in agriculture and the food sector in the EU
 • Εγκριθείσα on 09/12/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/480-EESC-2010-1623
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Plenary session number
  467
  -
  EESC Opinion: GMO–restrictions of cultivation in Member States
  GMO – restrictions of cultivation in Member States
 • Εγκριθείσα on 18/03/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/449-EESC-2010-452
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  Plenary session number
  461
  -
  EESC Opinion: CAP reform 2013
 • Εγκριθείσα on 17/02/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/450-EESC-2010-260
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  Plenary session number
  460
  -
  Future strategy for the EU dairy industry
 • Εγκριθείσα on 23/10/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/409-EESC-2008-1670
  Employers - GR I
  Netherlands
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  Plenary session number
  448
  -
  "Health check" of the CAP