Γεωργία

This page is also available in

Displaying 71 - 80 of 154

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 16/03/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/494-EESC-2011-535
Σύνοδος ολομέλειας: 
470 -
Mar 15, 2011 Mar 16, 2011

EESC Opinion: Specific measures in favour of agriculture in the smaller Aegean islands

Opinion
Εγκριθείσα on 09/12/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/480-EESC-2010-1623
Σύνοδος ολομέλειας: 
467 -
Dec 07, 2010 Dec 09, 2010

EESC Opinion: GMO–restrictions of cultivation in Member States

Downloads: 

ces1623-2010_ac_el

Pages