Φαρμακευτική βιομηχανία

This page is also available in

Displaying 21 - 27 of 27

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/471-EESC-2009-1024
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Pharmacovigilance – Community code relating to medicinal products for human use

Opinion
Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/470-EESC-2009-1023
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Pharmacovigilance – Community Regulation – medicinal products for human and veterinary use

Opinion
Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/475-EESC-2009-1025
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Medicinal products for human and veterinary use - European Medicines Agency

Publication
8 pages

Following the publication of the European Commission's Update to the New Industrial Strategy, the European Economic and Social Committee (EESC) has been carrying out a series of activities to fulfil its role of representing the views of organised civil society. A key event in this process has been a conference held on 17 June 2021, from 2.30 to 6 p.m., on Updated industrial strategy: towards a more resilient and strategically autonomous EU industry.

Published in: 
2021

Pages