Φαρμακευτική βιομηχανία

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 22

Pages

Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/475-EESC-2009-1025
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Medicinal products for human and veterinary use - European Medicines Agency

Εγκριθείσα on 23/04/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/128-EESC-0000

Health and related sectors are a central aspect of human existence and thus attract particular attention of citizens. The sectors of biomedical engineering and the medical and care services industry – including research and development – are among the fastest growing industrial areas, in terms of turnover as well as employment. Under biomedical engineering we understand the bridging between methods of engineering and medicine and biology for diagnostic and therapeutic measures in healthcare – including, among others, biologics and biopharmaceuticals, pharmaceutical drugs, various types of devices for chemical or biological analysis or processing as well as the development of medical equipment and technology for cure, treatment and prevention of disease. The combination of research and development, engineering and industrial production, and medical and care services is particularly important.

 

Biomedical engineering and care services

Downloads: 

Presentation by Prof. Stefan N. Constantinescu

Presentation by Andre Linnenbank, Secretary General of EAMBES

Presentation by Manfred Bammer, MSc, MAS | Head of Biomedical Systems

Presentation by Nicolas Gouze, General Secretary of ETP Nanomedicine

Presentation by Prof. dr. ir. Pascal Verdonck

Presentation by Ruxandra Draghia-Akli Director Health DG Research and Innovation European Commission

Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/470-EESC-2009-1023
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Pharmacovigilance – Community Regulation – medicinal products for human and veterinary use

Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/471-EESC-2009-1024
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Pharmacovigilance – Community code relating to medicinal products for human use

Pages