Φαρμακευτική βιομηχανία

This page is also available in

Displaying 21 - 25 of 25

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/471-EESC-2009-1024
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Pharmacovigilance – Community code relating to medicinal products for human use

Opinion
Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/470-EESC-2009-1023
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Pharmacovigilance – Community Regulation – medicinal products for human and veterinary use

Opinion
Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/475-EESC-2009-1025
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Medicinal products for human and veterinary use - European Medicines Agency

Pages