Φαρμακευτική βιομηχανία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 22

Pages

Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/470-EESC-2009-1023
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

EESC opinion: Pharmacovigilance – Community Regulation – medicinal products for human and veterinary use

Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/471-EESC-2009-1024
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

EESC opinion: Pharmacovigilance – Community code relating to medicinal products for human use

Pages