Φαρμακευτική βιομηχανία

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 12/12/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/658-EESC-2012-2059
  Civil Society Organisations - GR III
  Sweden
  Plenary session number
  485
  -
  EESC opinion: Clinical trials on medicinal products for human use
 • Εγκριθείσα on 12/07/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/642-EESC-2012-1573
  Civil Society Organisations - GR III
  Sweden
  Plenary session number
  482
  -
  EESC opinion: Prices of medicinal products for human use
 • Εγκριθείσα on 28/03/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/639-EESC-2012-01-01-812
  Plenary session number
  479
  -
  EESC opinion: Pharmacovigilance Regulation
 • Εγκριθείσα on 28/03/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/638-EESC-2012-01-01-811
  Plenary session number
  479
  -
  EESC opinion: Pharmacovigilance Directive
 • Εγκριθείσα on 28/03/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/637-EESC-2012-01-01-810
  Plenary session number
  479
  -
  EESC opinion: Information to the general public /medicinal products for human use
 • Εγκριθείσα on 28/03/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/636-EESC-2012-01-01-809
  Plenary session number
  479
  -
  EESC opinion: Information to the general public / Medicinal products subject to medical prescription
 • Εγκριθείσα on 22/02/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/602-EESC-2012-01-01-469
  Plenary session number
  478
  -
  EESC opinion: Information to the general public on medicinal products – Directive
 • Εγκριθείσα on 22/02/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/601-EESC-2012-01-01-468
  Plenary session number
  478
  -
  EESC opinion: Information to the general public on medicinal products - Regulation
 • Εγκριθείσα on 15/07/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/472-EESC-2009-01-01-1191
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  455
  -
  EESC opinion: Prevention of falsified medicinal products
 • Εγκριθείσα on 15/07/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/378-EESC-2009-1197
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  455
  -
  Telemedicine