Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας

This page is also available in

Displaying 1 - 6 of 6
Opinion
Εγκριθείσα on 22/03/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/791-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
577 -
Mar 22, 2023 Mar 23, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: State of the Energy Union 2022

Opinion
Εγκριθείσα on 26/10/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/770-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
573 -
Oct 26, 2022 Oct 27, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: A strategic vision on energy transition to enable the EU's strategic autonomy

Opinion
Εγκριθείσα on 17/07/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/695-EESC-2019-01938

The EESC takes note of the Fourth Report on the State of the Energy Union (SEU), supports the objectives of the Energy Union and welcomes the emphasis on the engagement and mobilisation of EU society to take full ownership of the Energy Union.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Report on the State of the Energy Union

Opinion
Εγκριθείσα on 11/07/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/660-EESC-2018
Σύνοδος ολομέλειας: 
536 -
Jul 11, 2018 Jul 12, 2018

The key message of the opinion is that transforming the energy system towards carbon-free, decentralised and digitalised supply offers enormous opportunities, in particular for structurally weak and rural regions in Europe. The development of renewable energy (RE) can have a major and beneficial impact on employment, and can be configured so as to provide a completely new stimulus for the regional economy. There is therefore potential for mutually reinforcing the positive effects of Europe's energy and cohesion policies. The European Economic and Social Committee (EESC) finds it regrettable that both the Commission and the Member States have yet to properly recognise this potential, let alone exploit it.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: The effects of a new carbon-free, decentralised and digitalised energy supply structure on jobs and regional economies (own initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 19/04/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/657-EESC-2018
Σύνοδος ολομέλειας: 
534 - Apr 19, 2018

The European Economic and Social Committee welcomes the opportunity to provide an opinion on the Third report on State of the Energy Union by the European Commission, as it did before for the first and second reports. As expressed in previous opinions, the EESC strongly supports the idea of a European Energy Union and would like to stress that the Energy Union is not only relevant to sectoral policies such as energy, transport and climate but offers opportunities to make Europe more democratic, more cohesive, more competitive, and more just.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Third report on the State of the Energy Union