Εταιρικό Δίκαιο

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 25/03/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/725-EESC-2013-01-01-08066-00-00-AC-TRA
  Plenary session number
  497
  -
  EESC opinion: Trade secrets
 • Εγκριθείσα on 26/02/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  ECO/358-EESC-2013-6872
  Civil Society Organisations - GR III
  Slovakia
  Plenary session number
  496
  -
  EESC opinion: Standard VAT declaration
 • Εγκριθείσα on 11/07/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/698-EESC-2013-3548
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  491
  -
  EESC opinion: Disclosure of non-financial information
 • Εγκριθείσα on 22/05/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/680-EESC-2013-01-01-472
  Employers - GR I
  Portugal
  Plenary session number
  490
  -
  EESC opinion: Insolvency proceedings - see INT/673
 • Εγκριθείσα on 22/05/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/678-EESC-2013-982
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  490
  -
  EESC opinion: European company law and corporate governance
 • Εγκριθείσα on 22/05/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/673-EESC-2013-01-01-472
  Employers - GR I
  Portugal
  Plenary session number
  490
  -
  EESC opinion: Insolvency proceedings
 • Εγκριθείσα on 18/09/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/645-EESC-2012-1211
  Civil Society Organisations - GR III
  Plenary session number
  483
  -
  The EESC supports the Commission's proposal which will allow for the creation of the European Foundation (FE), for which it has called already in 2010 in its own-initiative opinion (INT/498). The EESC recommends adopting the proposal without delay. As an optional instrument, FE will give the opportunity to foundations opting for the statute to work in each EU country without the need to create local structures, provided that the foundation will be recognised in the country of origin of its creation.
  EESC opinion: Statute for a European Foundation
 • Εγκριθείσα on 26/04/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/613-EESC-2012-01-01-1035
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  480
  -
  EESC opinion: Audit – public-interest entities
 • Εγκριθείσα on 26/04/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/612-EESC-2012-01-01-1035
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  480
  -
  The EESC is fully supportive of the revised directive and it finds much in the regulation which it can support. The EESC has a major concern about the applicability of the regulation to SMEs and it recommends that the more radical proposals be revised.
  EESC opinion: Annual accounts and consolidated accounts - Audit - public interest entities
 • Εγκριθείσα on 29/03/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/605-EESC-2012-01-01-801
  Employers - GR I
  Portugal
  Plenary session number
  479
  -
  EESC opinion: Accounting Directives – Revision