Εταιρικό Δίκαιο

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 27

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/645-EESC-2012-1211
Σύνοδος ολομέλειας: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

The EESC supports the Commission's proposal which will allow for the creation of the European Foundation (FE), for which it has called already in 2010 in its own-initiative opinion (INT/498). The EESC recommends adopting the proposal without delay. As an optional instrument, FE will give the opportunity to foundations opting for the statute to work in each EU country without the need to create local structures, provided that the foundation will be recognised in the country of origin of its creation.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Statute for a European Foundation

Opinion
Εγκριθείσα on 26/04/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/612-EESC-2012-1035
Σύνοδος ολομέλειας: 
480 -
Apr 25, 2012 Apr 26, 2012

The EESC is fully supportive of the revised directive and it finds much in the regulation which it can support. The EESC has a major concern about the applicability of the regulation to SMEs and it recommends that the more radical proposals be revised.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Annual accounts and consolidated accounts - Audit - public interest entities

Pages