Επισιτιστική ασφάλεια

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 31

Pages

31/05/2010
Mr Hannu Pelttari, Director, National Emergency Supply Agency
Organisation: 

"To secure livelihood of the population, continuity of vital economic activity and functioning of the infrastructure (also) during serious disturbances and exceptional circumstances ..."

Downloads: 

Development of the security of supply model in Finland

31/05/2010
Mr Flavio Coturni, Head of Unit - Agricultural trade policy analysis, DG Agriculture and Rural Development, European Commission
Organisation: 

"The recent international events have been a stress test for the CAP. Has the CAP been flexible enough to address the boom and bust in the commodities market?"

Downloads: 

The security of supply in the EU and the future of the Common Agricultural Policy

23/06/2010
Speaker
Mr Seppo Kallio, EESC Vice-president
Organisation: 

"Yhtä elintärkeitä toimintoja kuin lentoliikenteen häiriötön jatkuminen on yhteiskunnassamme monia ja useimmat ovat vielä sidoksissa toisiinsa – kun yksi toiminto on syystä tai toisesta jumissa, sillä on yllättävän kauaskantoisia vaikutuksia useaan eri sektoriin. Häiriö- ja kriisialttiita sektoreita ovat perinteisesti esim. tietoliikenneyhteydet, lentoliikenne ja merikuljetukset. ..."

Downloads: 

Discours de bienvenue et d'introduction de M. Seppo Kallio

Position paper
2 pages

The EESC strongly believe that ensuring food security is not just about producing more food. Supplying diverse, nutritious and good quality foods, supporting smallholder farmers, sustaining soil and water resources and reducing food waste are objectives that should also be pursued.

The EESC aims to promote civil society's role in food security, for example through its opinions, its cooperation with the FAO, participating as observer in the UN Committee on World Food Security (CFS) or through UN International Year events.

Published in: 
2015
31/05/2010
Speaker
Mr Paavo Väyrynen, Minister for Foreign Trade and Development
Organisation: 

"Toimivat markkinat ja kilpailukykyinen talous ovat huoltovarmuuden perusta. Markkinamekanismi on tehokas tapa yhteen sovittaa tuotantoa ja kulutusta. Kaikilla aloilla markkinamekanismi ei kuitenkaan kykene turvaamaan huoltovarmuutta, minkä vuoksi tarvitaan erityistoimenpiteitä. Ne ovat pieni osa kansantalouden kokonaisuudessa ja niillä tilkitään ainoastaan aivan kriittisimpiä huoltovarmuuden puutteita. ..."

Downloads: 

Objectifs principaux de la politique sur la sécurité de l'approvisionnement alimentaire en Finlande

31/05/2010
Speaker
Mr Juha Marttila, President
Organisation: 
Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK)

"Suomen viljelijät ja järjestöni MTK haluavat olla kehittämässä ja tukemassa maatalouden ja elintarvikesektorin huoltovarmuusyhteistyötä Suomessa valtiovallan ja eri organisaatioiden kanssa. ..."

Downloads: 

Agricultural production as a critical part of the overall security of supply

31/05/2010
Downloads: 

Food supply security

27/04/2011
Speaker
Staffan Nilsson
Organisation: 
European Economic and Social Committee

Staffan Nilsson's Opening Speech at the EU Brazil Round Table Brasilia

Downloads: 

Staffan Nilsson's Opening Speech at the EU Brazil Round Table Brasilia

Pages