Επισιτιστική ασφάλεια

This page is also available in

Displaying 11 - 13 of 13

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 20/03/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/570-EESC-2012-1917
Σύνοδος ολομέλειας: 
488 -
Feb 20, 2013 Feb 21, 2013

Up to 50% of food gets wasted in EU households, supermarkets, restaurants and along the food supply chain each year, while 79 million EU citizens live beneath the poverty line and 16 million depend on food aid from charitable institutions. The proposed own-initiative opinion should give impetus to draw up at the European level a coordinated strategy, combining EU-wide and national measures, to improve the efficiency of food supply and consumption chains and to tackle food wastage as a matter of urgency.

Prevention and reduction of food waste

Opinion
Εγκριθείσα on 08/12/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/532-EESC-2011-1862
Σύνοδος ολομέλειας: 
476 -
Dec 07, 2011 Dec 08, 2011

EESC Opinion: Distribution of food products to the most deprived persons in the Union

Pages