Δημογραφική αλλαγή

This page is also available in

Displaying 1 - 9 of 9
Event

During it's meeting on 29 November 2019, the Section for Economic and Monetary Union and Economic and Social Cohesion (ECO) of the European Economic and Social Committee (EESC) is organising a public debate "The Benefits of Gender Equality for the European Economy" with the aim to explore how policies aimed at achieving greater gender equality could help reinforce Europe's economic performance and what role the European civil society could play in supporting the development and implementation of these policies.

29/11/2019
Event
Συνεδρίαση - Κύθνος, Ελλάδα

Στις 17 Μαΐου 2016, μια αντιπροσωπεία μελών της ΕΟΚΕ από το τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία της πληροφορίας» ήταν σε αποστολή στα νησιά του Αιγαίου (EL) με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας.

17/05/2016
Event

On 27th June 2016, a delegation of EESC Members of the "Transport, energy, infrastructures and information society" section went on mission to the island of Saaremaa in Estonia, with the objective to evaluate the solutions developed to develop the economy and improve the wellbeing of the population.

27/06/2016
Event

On 20 May 2016, the EESC's TEN Section project delegation carried out a study visit in Lisbon to gain first-hand knowledge of some of the extremely interesting smart city projects that have been set up in the city.

The Lisbon region boasts a high concentration of companies involved in high-level technology and research, with approximately 333 000 companies headquartered in the region.

The delegation had the opportunity for a study visit to learn more about the Sharing Cities lighthouse project.

20/05/2016
Event

On 4th May 2016, a delegation of EESC Members of the "Transport, energy, infrastructures and information society" section is on mission to the island of Samsø (Denmark), with the objective to evaluate the islands' smart projects developed in the area of energy autonomy.

04/05/2016
Event

On 30 March 2016, the EESC's TEN Section project delegation conducted a study visit in Genoa to discover some of the very inspiring smart city initiatives that have been implemented there. The Municipality of Genoa is investing in its ‘vision’ of a city able to recognise and manage its own unique complexities, through the implementation of an intelligent, integrated and sustainable urban system, which identifies and enhances its own cultural, economic, productive and environmental characteristics, thus helping to develop a compatible and attractive natural urban fabric. Genoa has an ‘experimental’ vocation and sees itself as a laboratory in which to develop an innovative and technological approach designed to meet the city’s real needs, including in partnership with other Smart Cities.

30/03/2016
Event

On 20th April 2016, a delegation of EESC Members of the "Transport, energy, infrastructures and information society" section went on mission to the Egadi Islands (IT), with the objective to evaluate the islands' use of local resources. With 54 000 hectares, the Egadi Islands constitute the most important marine reserve of the EU. Welcomed by M Giuseppe Pagoto, Mayor of Favignana and M Stefano Donati, Director of the Protected Marine Area of the Egadi Islands, EESC Members had a fruitful exchange of views with local stakeholders including citizens. The EESC delegation visited four projects developed in the island: a photovoltaic plant managed by the municipality, the Posidonia's pilot project managed by the Protected Marine Area, a marine rescue centre opened to fishermen, the conversion of an old tuna factory into a museum of archaeology supported by the Region of Sicilia, and a project combining water supply and waste reduction.

20/04/2016
Event

On 13 May 2016, the EESC's TEN Section project delegation carried out a study visit in Malaga to gain first-hand knowledge of some of the extremely interesting smart city projects that have been set up in the city. The delegation learned, inter alia, about the "ZeM2All" project (Zero Emissions Mobility to All).

12/05/2016 13/05/2016
Event

On 29 April 2016, the EESC's TEN Section project delegation conducted a study visit in La Rochelle to discover some of the inspirational smart city initiatives that have been implemented so far.

The delegation had the opportunity to make a technical visit to find out, inter alia, about the Atlantech project.

29/04/2016