Δημιουργικοί κλάδοι

This page is also available in

Displaying 1 - 5 of 5
Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 15/09/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/559-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Renewed sustainable finance strategy

Downloads: 

Presentation SF Strategy - Sustainable Finance package - EESC informal meeting_24.08.2021

Presentation from DG Fisma : Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy

Opinion
Εγκριθείσα on 16/09/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/137-EESC-0000

The Commission’s 2012 Communication on "promoting the cultural and creative sectors for growth and jobs in the European Union" was a milestone in the recognition of the economic, social and cultural importance of these industries by the European institutions. This Communication was accompanied by two staff working documents (SWD) — one relating to the competitiveness of high-end industries , and the other to the competitiveness of the European fashion sector . This was followed by an action plan on the competitiveness of high-end industries and the European fashion sector.

Creative and cultural industries – a European asset to be used in global competition (own-initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 28/03/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/98-EESC-2012-828
Σύνοδος ολομέλειας: 
0 -

Creative Europe Programme

Downloads: 

Infopack CCMI 098

Opinion
Εγκριθείσα on 21/10/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/74-EESC-2010-1364
Σύνοδος ολομέλειας: 
466 -
Oct 19, 2010 Oct 21, 2010

Cultural and creative industries